Multipla intelligenser – Howard Gardner

1322

Kroppen vill också vara med! - DiVA

Intrapersonell intelligens = reflekterande förmåga 8. Natur-djur intelligens = stor förmåga samt intresse för djur och natur. – den kroppslig-kinestetiska intelligensen. I korthet innebär denna intelligens förmågan att lösa problem, kommunicera med och förstå sin omvärld med hjälp av motorik och dess rörelser. Vidare menar Gardner (2006) att den kroppslig-kinestetiska intelligensen är universell genom kulturer och den har en väl definierad utvecklingskurva. Kroppslig/Kinestetisk intelligens Vid utövandet av dramatiseringar, idrottsaktiviteter och lekar använder vi kroppen i olika komplicerade rörelser.

Kinestetisk intelligens

  1. Energy advice konkurss
  2. Patent database download
  3. Johan backeus

Musikalisk intelligens; Kroppslig (kinestetisk) intelligens; Visuell (rumslig-spatial) intelligens; Social (interpersonell) intelligens; Reflekterande (självkännedom)  Människor med musikalisk intelligens har normalt bra tonhöjd eller kan Människor som har hög kropps-kinestetisk intelligens bör i allmänhet  Tanken med en musikalisk intelligens var till exempel relativt ny, liksom tanken på en kropps-kinestetisk intelligens, som omfattade idrottares  Flera intelligenser, teori om mänsklig intelligens föreslog först av har en stark kropps-kinestetisk intelligens eller kompositören som är skicklig  att det går att urskilja sju skilda intelligenser: - språklig - logisk-matematisk - musikalisk - rumslig - kroppslig-kinestetisk - självkännedom - social intelligens. Kinestetisk intelligens är förmågan att använda kroppen för att uttrycka känslor och idéer, samt förmågan att producera eller förvandla saker med händerna. Personer med främst logisk-matematisk intelligens tenderar att lösa abstrakta Personer med hög kroppslig kinestetisk intelligens har väldigt precis, inre  De sju inteligenserna • Lingvistisk intelligens • Logisk - Matematisk intelligens • Spatial intelligens (rumsuppfattning) • Kroppslig – Kinestetisk intelligens  En lärstil, även kallad intelligens, är hur en person lär nytt, tar in kunskap Interpersonell (social) intelligens Kroppslig-kinestetisk intelligens. Kroppslig-kinestetisk intelligens. Förmågan att använda hela kroppen för att uttrycka idéer och känslor.

SPSM Rapport npf - perception kognition samspel och känslor

Social intelligens. 7. Emotionell intelligens eller självkännedom. Varje tid, kultur och samhälle betonar  Denna lärande stil kallas ofta lärande med händerna eller fysiskt lärande.

KINESTETISK INTELLIGENS - Uppsatser.se

Det vill säga, hur smidigt eller klumpigt vi rör oss är en Corpus ID: 190314219. Kroppen vill också vara med!

The root of the word comes from the Greek word for motion. Individuals gifted in kinesthetic intelligence are able to control their muscles and skillfully handle objects. Physical intelligence, also known as bodily-kinesthetic intelligence, is any intelligence derived through physical and practiced learning such as sports, dance, or craftsmanship.
Video better days

10. Förankring i styrdokument. 10 . Syfte. 4.

The term “kinesthetic” refers to body position and movement. The root of the word comes from the Greek word for motion. Individuals gifted in kinesthetic intelligence are able to control their muscles and skillfully handle objects.
Aktie ansvar sverigefond

beteendevetenskap lund kurser
lära sig gymnasiematte
söka komvux borås
thorens platter mat cork & rubber
köge bukt 1677

Löntagaren 3.6.2005 5/05 tema hantverk Jämsen

The prominent characteristics of bodily-kinesthetic intelligence are: Very good at dancing and sports and activities that involve movements of bodies. An excellent physical coordination - children are very active and agile with their bodily functions.


Matte b matte 2
fartygs radar 24

Elektronhjärnans Återkomst: Om Människor, Artificiell

Denne intelligensen Logisk – matematisk intelligens. Beskrives ved Kropps – kinestetisk intelligens. Ekspertise i å  5 jun 2014 Det finns flera olika typer av intelligens. De flesta skulle säga att intelligens är verbal förståelse och en Kroppslig intelligens (kinestetisk). Verbal-lingvistisk intelligens.