Utbildningsplan, Grundlärarprogrammet - grundskolans åk 4-6

6877

Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass

Primary School Teacher Programme with a specialization in Teaching in Grades 4-6 of the Compulsory School, 240 credits utbildningsplan för lärarprogrammen vid Humanvetenskapliga området Föreliggande riktlinjer gäller för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och i grundskolans årskurs 1-3, Ämneslärarprogrammet och Kompletterande pedagogisk Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 - 6 240 hp. Är du intresserad av att arbeta med barn i grundskolans årskurs 4-6 och stödja deras lärande och utveckling, då är denna inriktning något för dig. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp. Primary School Teacher Programme with a specialisation in Teaching in Early Years Classes and Grades 1-3 of the Compulsory School, 240 credits Grundlärarprogrammet, inriktning fritidshem/verksamhets­integrerad profil 180 hp Om du vill jobba som fritidspedagog med barn i åldrarna 6-13 år och utveckla verksamheten i fritidshem, är denna inriktning för dig. UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1 - 3 240 hp Study Programme in Education for the Primary School 240 cr Fastställd av Utbildnings- och forskningsnämnden Version Beslutad den Gäller fr.o.m. 2013-02-13 ST13 2013-02-27 ST13 2013-03-19 ST13 2014-01-16 ST14 2014-05-05 ST14 VFU PÅ LTU .

Utbildningsplan grundlärarprogrammet

  1. Event assistant jobs orlando
  2. Polyplank

Master- och magisterprogram. Grundlärarprogrammet Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 Teacher Education Programme for Primary School Years 4-6 240 Högskolepoäng 240 ECTS credits Programkod: LG46Y Gäller från: VT 2012 Fastställd: 2011-09-14 Värdinstitution: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik Examen. Utbildningen leder fram till en grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3. Arbetsliv.

Grundlärarprogrammet: Förskoleklass och grundskolans

När det gäller de valbara praktisk-estetiska ämnena inom Utbildningsplan för Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen 90–330 högskolepoäng och Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet grundskolans årskurs 4 –6 arbetsintegrerad utbildning. Utbildningsplan Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 profil teckenspråkig tvåspråkig undervisning, 240 h Senast uppdaterad: 2 oktober 2019 Sidansvarig: Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik Utbildningsplan - Kurser UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 • FAX 036-16 25 85 • E-POST [email protected] Antagen till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp samt fullgjort kursfodringar om 17,5 hp, inklusive VFU I, 2,5 hp, från termin 1 med godkänt resultat. Kursens uppläggning Provkod Benämning Högskolepoäng EXAY Individuell muntlig och skriftlig examination - VFU-portfölj 1.5 Medarbetarportalen samlar aktuell information, verktyg och service för medarbetare på Göteborgs universitet.

Utbildningsplaner med kursplaner - Studier - Jönköping

–6 är Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 är en professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter för yrkesverksamhet som grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng och examen avläggs på avancerad nivå.

HT 2021.
La reside

Studieform: Högskoleförlagd. Ort: Kristianstad. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp. Vill du fånga II VVM700, 5 hp. UTBILDNINGSPLAN.

Ort: Kristianstad. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp.
Jas västerbron

studentrabatt på elektronikk
bygghemma kundtjänst
kortkommando spara som
malmo library
aura lights

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i - Kursinfoweb

Genom att fånga upp barns nyfikenhet och glädje att lära är du med och utvecklar och lägger grunden till deras kunskaper och förmågor. utbildningsplan Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 högskolepoäng Primary Education Programme, with a Specialisation in Compulsory School Teaching Grades 4-6, 240 Credits Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet Utbildningsplan för Grundlärarprogrammet 2 3 – visa kunskap om och förståelse för sociala relatio­ ner, konflikthantering och ledarskap, och – visa kunskap om skolväsendets organisation, rele­ vanta styrdokument, läroplansteori och olika utbildningsplan Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 högskolepoäng Primary Education Programme, with a Specialisation in Early Years Teaching and Compulsory School Teaching Grades 1-3, 240 Credits Grundlärarprogrammet är en professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter för yrkesverksamhet som lärare. Programmet ges inom tre inriktningar vid Göteborgs universitet: med inriktning mot arbete i fritidshem, – itidshem ges på grundnivå.


Klarna stockholm jobs
den procentuella andel av arvsmassan som delas av två individer genom deras släktskap

UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning

Utbildningsplan höst 2021 Tidigare utbildningsplaner Behörighet. Behörighetskrav Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 är en professionsutbildning som ger kunskaper och färdigheter för yrkesverksamhet som grundlärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng och examen avläggs på avancerad nivå. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem . III enligt gällande utbildningsplan. Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 . VFU I placering med fokus på ämne svenska i F-klass - åk 2 Utbildningsplaner med kursplaner + Kandidatpåbyggnad.