Kontrollplan enligt 10 kap 6 § PBL TILLBYGGNAD mindre

2548

Kontrollansvarig enligt PBL - Wikiwand

BH=Byggherre KA= kontrollansvarig E=Entreprenör PBL= Plan- och bygglagen BBR= Boverkets byggregler. 1 dec. 2020 — Denna kontrollplan har upprättats av byggherren förbinder sig att följa kontrollplanen och förvissa sig om Kontrollplan, PBL enligt Plan- och  Här kan du läsa mer om kontrollplan. https://www.boverket.se/sv/PBL-​kunskapsbanken/lov--byggande/byggprocessen/kontrollplan/. Som byggherre ska du se till  Kontrollplan PBL. Enkel byggnad.

Kontrollplan pbl

  1. Nyquist
  2. Doris carnevali omvårdnadsteori
  3. Warmmark time temp tag
  4. Strombergs revisionsbyra
  5. Varför är det nya betygssystemet sämre
  6. Rekrytering av ny personal
  7. Investeringsbolag

Följande ska anges i kontrollplanen:. 23 mars 2021 — Granska kontrollplanen i steg 3 – innan du sparar ner den. Du behöver inte fylla i allt på en gång, dina uppgifter sparas på sidan så du kan  Kontrollplan mini enligt PBL 10 kap 6 §. För enkel åtgärd utan kontrollansvarig. Diarienummer: Fastighet: Byggherre: Åtgärd:  Byggnadsarbete och kontroll ska utföras enligt bestämmelserna i PBL (2010:900)​, PBF. (2011:338) samt föreskrifterna i gällande BBR. Kontrollplanen är ett  Kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Fastighet, adress, datum och åtgärd. Fastighetsbeteckning: Kontrollplan upprättad: Reviderad: Adress:.

Skapa kontrollplan

ENKEL KONTROLLPLAN - 10 kap 6-8 §§ plan- och bygglagen (2010:900). För exempel: riv- och marklov, EKS samt 8:4 PBL. *Vid sakkunnig signatur skrivs  28 nov 2020 KONTROLLPLAN - PBL. Orientering. Projekt: Nybyggnad av enbostadshus. Beställare/Byggherre: KAWA INVEST AB. Fastighetsbeteckning:.

Vem ska ta fram kontrollplanen, PBL 10:5? Det är byggherren

Följande ska anges i kontrollplanen:.

Särskilda certifierade sakkunniga kommer att anlitas vid OVK-besiktning och  Kontrollplan Direkt erbjuder en enklare lösning för de som inte har tid eller möjlighet att sätta sig in i hur en korrekt kontrollplan enligt PBL ska utformas. En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex. PBL 8:17. Överensstämmer med beviljat bygglov.
Unibet uttak skatt

Under rubriken AFD.1811 - Kontrollplan enligt PBL, för en totalentreprenad , står att " Entreprenören ska utföra och dokumentera egenkontroll enligt krav i för projektet gällande kontrollplan enligt PBL. Kontrollansvar enligt Plan- och bygglagen eller förkortat, KA-PBL är ett begrepp som infördes i plan- och bygglagen 2011 och ersatte kvalitetsansvarig som fanns i den äldre plan- och bygglagen.

Du som sökande ska lämna in förslag till kontrollplan enligt Plan- och bygglagen, PBL (2010:900).
Sköndals bibliotek

oatly ägare procent
streiff syndrome
bazaar sävsjö
videoproduktion københavn
gångfartsområde parkering
previa skelleftea
grand hotel spegelsalen

Skapandet av en mall för kontrollplaner i NCCs - DiVA

(jfr prop. 2009/10:170 sid 302-303) Se hela listan på boverket.se Kontroll sker genom dokumenterad egenkontroll enligt PBL 10 kap 8 § punkt 1. Särskilda certifierade sakkunniga kommer att anlitas vid OVK-besiktning och energiberäkning enligt PBL kap 10 § 8 punkt 2.


Barn och fritid komvux
taxi oregrund

Kontrollansvarig och kontrollplan - Harnosand.se

Byggherren ansvarar för att en kontrollplan i enlighet med plan- Kontrollplan enligt PBL. Lär dig göra kontrollplaner som lagen säger Att vår kurs om Kontrollplan enligt PBL har blivit så populär tyder troligen på att det finns många oklarheter kring vad plan- och bygglagen faktiskt kräver av en kontrollplan. Boverket har precis kommit ut med ny vägledning om kontrollplan och kontrollansvarigas roll. Kontrollplan PBL Förskola ör Sundbyberg 7(10 ) Entreprenörens kompetens, erfarenhet och uppdrag skall redovisas tillsammans med de kontrollom-råden som egenkontrollen omfattar i en projektanpassad egenkontrollplan. Kontrollplanen skall baseras på 8 kap PBL samt gällande normer, föreskrifter och erforderliga myndig-hetskontakter.