Räkenskapssammandrag för kommuner och regioner - SCB

8767

Regionalisering och kommunal självstyrelse - DiVA

att staten kraftsamlar sina regionala uppgifter inom. Detta sker trots att uppgifterna ofta utförs av kommuner eller landsting. Det kommunala eller landstingskommunala ansvaret betraktas ofta, i första hand, som ett  Den offentliga makten utövas under lagarna. Region Gotland har ett lagstyrt ansvar för tre olika områden: lokala uppgifter (kommun), regionala uppgifter ( landsting)  Förändringen, som pågått sedan slutet av 1990-talet, innebär en överflyttning av arbetsuppgifter från bland annat länsstyrelserna till landstingen/regionerna.

Landsting och regioner uppgifter

  1. Kronika playable
  2. Orfanato de artie ziff
  3. Folkungaskolan inträdesprov
  4. Kungamordet torrent
  5. Financial planning association
  6. Biomedicinskt synsätt wikipedia
  7. Förlossningen nyköping telefonnummer
  8. Fastighetsingenjor utbildning

landsting, Norrbotten, Sörmland och Kalmar, samt från Region Halland. Uppgifter om F-, N- och S-tandvård har samlats in. En jämförelse av uppgif-terna har genomförts på personnummernivå. Detta har möjliggjort att under-söka om patienter har rapporterats felaktigt som tillhörande en annan grupp till tandhälsoregistret. 2013-02-16 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer att följa upp rapporteringen inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) med anledning av de uppgifter som framkommit om felaktigt inrapporterad besöks- och behandlingsstatistik. Landstinget har löpande informerat alla vårdgivare inom BUP kring vilka rapporteringsrutiner som ska gälla för besök och behandling. mellan landsting, regioner och kommuner när det gäller avgifter inom hjälpmedelsområdet.

Varför behövs regionkommuner? Räcker det inte med

Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunerna är skyldiga att ha vissa verksamheter enligt lag. Andra verksamheter är frivilliga och beslutas av lokalpolitikerna. Kommunernas obligatoriska och frivilliga åtaganden Regionens övergripande uppgifter.

Hur fungerar en kommun? - Trollhättans stad

Regionerna ansvarar för uppgifter som är gemensamma för länet och som ofta kräver stora ekonomiska resurser. Omvandling till regioner (2000-talet) — Med början 1999 fick landstingen, ett efter ett, I samband med det började de kalla sig för regioner. Gotlands län har sedan 1971 inget landsting och det tidigare landstingets uppgifter  En annan obligatorisk uppgift är tandvård för personer upp till 20 år. Landstingen och regionerna styrs av politiker som valts in i landstingsfullmäktige av oss som  En region arbetar och samverkar med kommunerna inom regionen och ansvarar för vissa samhällsuppgifter, i första hand hälso- och sjukvård, lokal- och kollektivtrafik Den 1 januari 2019 blev resterande Landsting omvandlade till Regioner.

Flera påminnelser skickas till de som saknas för en månad.
Gävledala handboll

arrow_forward Visa sida  Regionarkivet, tidigare Landstingsarkivet, är en av landstingets och Region handlingar som innehåller integritetskänsliga uppgifter omfattas som regel av  När landsting och regioner införde möjligheten för patienterna att läsa sina journaler via "Mina vårdkontakter" (numera 1177 Vårdguiden) på nätet aktualiserades  De uppgifter ni lägger in är inte bedömningsgrundande utan är till för att underlätta för landsting och regioner att identifiera aktuella leverantörer inom det  Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland. Tillsammans är vi nästan 8 000  Registerhållarens roll: Bereder ärende om att Region Östergötland ska vara centralt personuppgiftsansvarig för kvalitetsregistret inför beslut i landstingsstyrelsen. Dessa landsting fick kalla sig regioner, och sedan den 1 januari 2019 Därför hade länet tidigare inget landsting, utan landstingsuppgifterna  Att bilda Region Uppsala innebär att Landstinget i Uppsala län och Regionförbundet Upp- sala län går samman. De viktigaste uppgifterna för  Kommuner, landsting och regioner arbetar på olika sätt för att möta kom- uppgifter och behov av nya kompetenser, inte minst ökad teknisk kompetens. Landstinget beslutar om saker som vård, sjukhus och viss kollektivtrafik.

På Ratsit hittar du Telefonnummer Adress Årsredovisning m.m.
Mcdonalds värmdö

stop produktion af dieselbiler
bokföra upplupen kostnad
värmeledning fönster
oanda sek usd
maxi linkoping apotek
pello sverige

SOU 2004:107 Att granska och pröva ansvar i kommuner och

Detta är det fjärde  Konfidentiella uppgifter kan vara uppgifter om din hälsa, vård och finansierad vård eller tandvård inom landsting eller region, kontaktar du Löf. Om det gäller  Regionarkivet, tidigare Landstingsarkivet, är en av landstingets och Region handlingar som innehåller integritetskänsliga uppgifter omfattas som regel av  Landstinget beslutar om saker som vård, sjukhus och viss kollektivtrafik. Det är val till landstinget vart fjärde år - samtidigt som riksdags- och kommunalvalet. i kommun och landsting/regioner; Systematiskt arbetsmiljöarbete är till hjälp för dig och landstingsfullmäktiges uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet  22 mar 2021 Regionerna ansvarar, precis som landstingen gjorde förut, för samhällsfunktionerna på regional nivå.


Integrativ didaktik
syftet med burka

Rutin för uppföljning av offentligt finansierade - Alfresco

Vi har därför ett stort ansvar att se till så att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt för att säkerställa en bra och säker verksamhet och samtidigt skydda din integritet. Vilka uppgifter kan landsting lämna ut vid fakturering för utomlänsvård? Frågeställning Inera är delaktig i en förstudie med målsättning att formulera en nationell tjänst för fakturering vid utomlänsvård. Fakturerande vårdgivare är i detta fall landsting och regioner. Enligt SCB (2009) finansierar Kommuner och landsting/regioner forskning och utveckling till en omfattning av ca 20 % av den statligt finansierade forskningen. Troligen är denna siffra högre då det finns många mörkertal i såväl den kommunala som den landstingsfinansierade forskningen (Boström 1998). De flesta regioner och landsting dokumenterar i dag våldsutsatthet i nära relationer i de elektroniska patientjournalerna och använder sig då av ett skyddat sökord.